Oferta cenowa na kruszywa drogowe dolomitowo-żużlowe:


1.

frakcja 0-16 mm

13,00 zł/tona

2.

frakcja 0-31,5 mm

15,00 zł/tona

3.

frakcja 31,5-63 mm

19,00 zł/tona

4.

frakcja 63-250 mm

19,00 zł/tona

5.

frakcja 0-63 mm

18,00 zł/tona

6. 

niesort

  9,00 zł/tona

Oferta cenowa na kruszywa drogowe dolomitowe:


1.

frakcja 0-16 mm

18,00 zł/tona

2. 

frakcja 0-63 mm

25,00 zł/tona

Oferta cenowa na piasek:


1.

Piasek drobnoziarnisty zasypowy

9,50 zł/tona

Podane ceny są cenami netto.


Posiadamy atesty oraz opinie ekologiczną.

Skład kruszyw znajduje się w Piekarach Śląskich.


Ponadto kruszywa zostały wyprodukowane zgodnie z normami: PN-S-02205:1998, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 co umożliwia ich stosowanie do warstwowych konstrukcji jezdni, nasypów drogowych oraz innych prac ziemnych.


Stała współpraca z firmami transportowymi daje nam możliwość dowozu naszych materiałów do klienta na korzystnych warunkach.

Istnieje również możliwość przyjęcia odpadów budowlanych.