TIRSO Sp. z o.o. 

Oferta naszej firmy obejmuje sprzedaż kruszyw drogowych.

Nasze kruszywo idealnie nadaje się dla potrzeb budownictwa drogowego. Daje solidną podstawę w podbudowie drogowej.

Badania wykazują, że kruszywo z naszych żużli jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż.  


Zalety kruszyw z żużli to przede wszystkim:

      - duża wytrzymałość,
      - wysoka mrozoodporność,
      - niska ścieralność,
      - wysoka jakość,
      - konkurencyjna cena.


Oferowane kruszywa mają zastosowanie:

      - robót drogowych
      - budowy dróg technologicznych i gruntowych
      - budowy nasypów kolejowych i drogowych
      - wymiany i wzmacniania gruntów.


Czytaj wiecej o kruszywach